Skåla 1A

"Skåla 1A" er en enebolig med carporten i byggets lengderetning.

Detaljer:

Bruksareal (BRA): 
116m²
Bebygd areal (BYA): 
75m²
Mønehøyde: 
8.4m
Gesimshøyde: 
5.9m
Antall soverom: 
3
Antall bad: 
2
Etasjer: 
2 etasjer
Største lengde: 
10.5m
Største bredde: 
7.0m
Husbank: 
Nei
Utleiemulighet: 
Nei
Alternative modeller: 

Skåla 1B

"Skåla 1B" er en enebolig med samme fordeling av funksjoner, men har carporten på tvers av lengderetninga.